Om geïnspireerd techniek en kunst onderwijs te geven hebben we de volgende handvatten voor je…

Presentatie

Eén van de 21th century skills is creatief denken. Wat is creativiteit? Wat betekent creativiteit voor de ontwikkeling van kinderen? Wanneer ontwikkel je creativiteit en hoe doe je dat?  Op deze vragen krijg je antwoord tijdens een inspirerende presentatie, waarbij een link wordt gelegd tussen procesgericht didactiek en ontwerpend en onderzoekend leren.

Workshop

We gaan aan de slag! Inspiratie en tools voor kunstzinnigelessen, waarbij zintuigen en onderzoek van de leerlingen centraal staan.

Hoe pak je dat aan?

In de workshop laat ik je ervaren hoe je een les kunt opzetten waarbij er veel ruimte is voor onderzoek van de leerlingen. We kijken naar welke materialen je allemaal kunt gebruiken en hoe je de leerlingen verder kunt helpen in hun beeldende proces.

We onderzoeken dit aan de hand van een voorbeeld les, waarbij je verschillende beeldende technieken verkent. We kijken naar de bruikbaarheid voor jouw leerlingen. We wisselen ervaringen uit met andere vakgenoten.

Er gelegenheid om de allinclusive leskisten van Kexpo te bekijken, om je een voorbeeld te geven van hoe je ontwikkelde lessen kunt borgen en delen.

Training

Voor het aanleren en toepassen van praktische vaardigheden zijn de trainingen ontwikkelt. Na een korte presentatie in het team ga je aan de slag in je klas. Met de trainer wordt een vervolgafspraak ingepland, waarbij je vragen uit je onderwijspraktijk voorlegt en je verder wordt geholpen. Afhankelijk van de training worden meerdere vervolgafspraken gepland. Na het trainingstraject is er een inspirerende afsluiting. Enkele voorbeelden van vragen:

  • Hoe kan ik wereldoriëntatie combineren met de expressievakken?
  • Hoe zet ik een doorgaande leerlijn op binnen mijn school?
  • Hoe geef ik vorm aan het eigen onderzoek van kinderen?

De training 'techniek en kunst' gaat over hoe procesgerichte didactiek en ontwerpend en onderzoekend leren elkaar versterken. Deze teamtraining is een kennismaking met deze theorie, maar vooral gericht op het doen. Hierbij krijg je praktische handvatten en inspiratie voor in je eigen klas en school. De training wordt samen met docent creatieve techniek ReinhartVoulon gegeven.

Leskisten handvaardigheid en techniek

Geen gezoek meer naar materiaal en gereedschap. Alles in één kist: drie lessen met digitale presentatie, werkwijzers, materialen en gereedschap. Bij de lessen horen filmpjes over materiaal en gereedschap gebruik. Zo hoef je geen ervaring te hebben. De enige voorbereiding die je als leerkracht hebt is het doorlezen van de les beschrijving. De leskisten helpen je bij het geven van handvaardigheid, maar hebben vakoverstijgende thema's. Bijvoorbeeld koppelingen met natuur of geschiedenis. Klik hier voor meer informatie.

Schoolprojecten op maat

Geen kind is hetzelfde, geen school is hetzelfde. Heb je een specifiek project of onderwerp? We ontwikkelen vakgeïntegreerd en groepsoverstijgend aanbod, waarbij we leerkracht en docent ondersteunen met hun vragen en wensen. Kijk voor voorbeelden hier.