Ken je dat als een kind helemaal opgaat in zijn spel? Er ontstaat een focus. Het kind is helemaal opgegaan in wat het doet. Kinderen houden van ontdekken. Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen in die focus komen? Hoe begeleid je dat bij jonge kinderen? Welke activiteiten passen hierbij? Hoe leg je de ontwikkeling vast en uit aan ouders?  Met deze vragen gaan we graag samen op weg naar antwoorden die passen bij jou, je team en jullie kinderen.

Langdurige en korte projecten creativiteitsontwikkeling jonge kind                                                                                                                  Na een presentatie over wat werken vanuit creativiteitsontwikkeling inhoudt, gaan we in de groep aan de slag. De begeleiders en begeleidsters helpen mee bij de uitvoering. Begeleidsters en begeleiders krijgen handvatten om in hun groep activiteiten te organiseren en begeleiden. Samen krijgen we de voorwaarden die nodig zijn in jouw klas helder. Van daaruit kan een langdurig project vorm krijgen. De korte projecten stoppen hier. Een ander voorbeeld van een kort project is een activiteit in de groep, een presentatie op een ouderavond of een inventarisatie materialen en andere voorwaarden.

Voor andere mogelijkheden, vragen en meer informatie bel of mail.