Projecten, lessen en activiteiten Kexpo

2018

Lessen Het Palet

 • Groep 5-8 beeldende techniekles van 60 minuten

i.s.m. Reinhart Voulon van Techniki

Schoolbreed project De Ontdekking

 • Werkstations voor alle groepen om vooronderzoek te doen
 • Lessen techniek en beeldend: 60 min groep 1-8; 10 groepen
 • Opbouw dag, waarbij de planeet in de school opgebouwd werd.

i.s.m. ReinhartVoulon van Techniki

Studieochtend SBO Kroonpad

 • Leerkachten handvatten geven voor het opzetten van hun beeldende lessen

Schoolbreed project De Kring – Energetica

 • Werkstations voor alle groepen om vooronderzoek te doen
 • Lessen techniek en beeldend: 60 min groep 1-8; 13 groepen
 • Opbouw dag, waarbij de planeet in de school opgebouwd werd

i.s.m. Reinhart Voulon van Techniki

Project groep 7, 8a en 8b De Gong – Planeetverkenner

 • Drie dagdelen lessen techniek en beeldend
 • Leerlingen ontwerpen en bouwen hun eigen planeetverkenner. Om onderzoek te kunnen doen op de planeet die ze getrokken hebben. De verkenner kan bewegen in een maquette van de planeet

i.s.m. Reinhart Voulon van Techniki

Cultuurdag De Muzehof Zutphen Workshop leerkrachten, ICC – directeuren

 • ‘Het beste van 2 werelden’
 • Ontwerpend leren en procesgerichte didactiek
 • Beeldend en techniek

i.s.m. Reinhart Voulon van Techniki

Earth Hour 2018 Deventer

 • organisatie en programmering evenement 24 maart

i.s.m. Sterre Dellemare van Foto Sterre

Schoolbreed project EKC De Olijfboom

 • 300 leerlingen, gr.1-8
 • Lessen techniek en beeldend ontwerpen voor leerkrachten (Deskundigheidsbevordering)
 • Olijfboom met leerlingen bouwen
 • Openingsact Talentenlab

i.s.m. Reinhart Voulon van Techniki

Meerdere schoolprojecten op maat voor Gigant Apeldoorn

i.s.m. Reinhart Voulon van Techniki

Mobiele experimenteerstations

 • Ontwikkeling van nieuwe verhuur activiteiten voor gr.1-8, die leerkrachten ondersteunen bij het geven van beeldende en techniek activiteiten die gericht zijn op het eigen onderzoek en proces van leerlingen.

i.s.m. ReinhartVoulon van Techniki

2017

Atelier Geertruidentuin Deventer

 • Workshops, kinderatelier en lessen
 • Activiteiten op markten en kleine festivals

Beeldende activiteiten voor BSO Brood en Spelen Ermelo

 • Maandelijkse kunstzinnige activiteit ontwikkelen (uitvoerbaar voor pedagogisch medewerker)

Basisonderwijs Achterhoek via Stichting Welzijn Lochem

 • leskisten kleidieren
 • leskisten ridders en monniken
 • gastlessen

Atelierlessen op Vullerschool Gorssel

 • 2 x 6 vrijdagmiddagen houtatelier voor 12 leerlingen met hulpouders

Talentenlab EKC De Olijfboom Deventer

 • ontwerp van multifunctionele atelierruimte en meubels: kookhoek, elektronica werkstations, houtbewerkhoek, programmeerhoek
 • materiaal en gereedschap aanbevelingen
 • training van leerkrachten ‘ontwerpend leren’

i.s.m. ReinhartVoulon van Techniki

Workshop ‘Dansende Robotdieren’ VO Cortenbosch via Gigant Apeldoorn

 • 2 dagen 100 leerlingen van de basis/kader/theoretische leerweg
 • Bewegend dier of robot van hout maken

i.s.m. ReinhartVoulon van Techniki

Doen in Deventer

 • Meedenken bij opzet en ontwikkeling van platform voor aanbieders aan particulieren in Deventer

2016

Beeldende activiteiten bij kinderopvang ’t Buitenhuis Schalkhaar

 • Wekelijks dagdeel met activiteit waarin beeldend onderzoek van jonge kinderen werd geactiveerd
 • Beeldende activiteiten voor BSO Brood en Spelen Ermelo
 • Maandelijkse kunstzinnige activiteit uitgevoerd door pedagogisch medewerker
 • Opdracht decorbouw voor Camping De Hertshoorn Garderen
 • Ontwerpen en maken van decor bij thema voor zomer recreatieteam

i.s.m. Kluresta

Onderzoek naar creativiteitsontwikkeling

 • Literatuurstudie afgesloten met paper over creativiteit
 • Leskisten handvaardigheid
 • Onderzoek naar behoeften onderwijs
 • Ontwikkeling van lessen en kisten n.a.v. procesgerichte didactiek

Leskisten handvaardigheid

 • Onderzoek naar behoeften onderwijs
 • Ontwikkeling van lessen en kisten n.a.v. procesgerichte didactiek